Ansvarlighedspolitik

I Aircon Teknik er vi bevidste om, at vi har et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Vi ønsker at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi udviser omtanke for mennesker og miljø og engagerer os aktivt i det samfund, vi er en del af.

 

Vores ansvarlighedspolitik bygger på virksomhedens grundlæggende værdier og er fastforankret i vores strategiske forretningsgrundlag. Vi skaber værdi for både vores virksomhed og samfund ved at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i tæt dialog med vores interessenter og i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for corporate social responsibility (CSR). 

Vi arbejder proaktivt på at integrere vores ansvarlighedspolitik i alle forretningsaktiviteter og lader den samtidig være retningsgivende for vores adfærd og daglige arbejde. På den måde kan vi selv være med til at sikre, at vores produkter og ydelser altid opfylder de krav og forventninger fra omverdenen, der sikrer social, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed i hele værdikæden.

 

Vores overordnede ansvarlighedspolitik er centreret omkring tre hovedområder, som vi mener har den største betydning for vores virksomhed og vores omgivelser: medarbejdere, leverandører og miljø.

Medarbejdere

I Aircon Teknik vægter vi medarbejderforhold utroligt højt. Vi anser vores medarbejdere for at være den bærende kraft i virksomheden, og derfor ønsker vi at skabe en arbejdsplads, der er sikker, sund og motiverende for vores medarbejdere. Aircon Tekniks indsats på medarbejderområdet kan opdeles i to hovedgrupper: ’arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel’ samt ’mangfoldighed og medarbejderudvikling’.

 

På denne side kan du læse mere om vores arbejdsmiljø.

Leverandører

Som en af Danmarks førende grossistvirksomheder i kølebranchen er vi dybt afhængige af gode forretningsrelationer til vores leverandører. Vi arbejder løbende på at udvikle samarbejdet med vores leverandører og etablere ansvarlige samhandelskontrakter, hvor alle krav og forventninger i relation til vores CSR-politik er nøje specificeret og afstemt.

Miljø

I vores bestræbelser på at tage mest mulig hensyn til vores miljø arbejder vi målrettet på at reducere den miljømæssige påvirkning som følge af vores forretningsaktiviteter ved at minimere udledningen af CO2. Som grossistvirksomhed har vi imidlertid ikke energikrævende produktionsprocesser, og vores udledning af CO2 stammer primært fra energiforbruget i vores kontorbygninger og på centrallageret i forbindelse med distribution af varer til kunderne.

 

Vi arbejder konstant på at udbygge vores ansvarlighedspolitik og integrere flere konkrete initiativer i dagligdagen. En god og bæredygtig ansvarlighedspolitik ændrer sig i takt med omgivelserne, og vi ønsker altid at være i tæt kontakt og dialog med vores omverden.

Tilføjer vare til kurv...

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies