toolsMenuPhone Tlf: +45 86 34 51 11
toolsMenuEmailIcon salg@airconteknik.dk

Vores ansvar over for miljø, samfund og mennesker
I Aircon Teknik er vi bevidste om, at vi har et miljømæssigt, samfundsmæssigt og socialt ansvar. Vi ønsker at drive virksomhed på en anstændig og ansvarlig måde, hvor vi udviser omtanke for mennesker og miljø og engagerer os aktivt i det samfund, vi er en del af.


Vores ansvarlighedspolitik bygger på virksomhedens grundlæggende værdier og er fastforankret i vores forretningsgrundlag. Vi skaber værdi for vores virksomhed og samfund ved at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i tæt dialog med vores interessenter og i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for corporate social responsibility (CSR).


Vi arbejder proaktivt på at integrere vores ansvarlighedspolitik i alle forretningsaktiviteter og lader den samtidig være retningsgivende for vores adfærd og daglige arbejde. På den måde kan vi selv være med til at sikre, at vores produkter og ydelser altid opfylder de krav og forventninger fra omverdenen, der skaber social, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed i hele værdikæden.


Vores overordnede ansvarlighedspolitik er centreret omkring tre hovedområder, som vi mener har den største betydning for vores virksomhed og vores omgivelser: medarbejdere, samarbejdspartnere og miljø.


Medarbejdere
I Aircon Teknik vægter vi medarbejderforhold utroligt højt. Vi anser vores medarbejdere for at være den bærende kraft i virksomheden, og derfor ønsker vi at skabe en arbejdsplads, der er sikker, sund og motiverende for vores medarbejdere. Vi har derfor arbejdsmiljø, trivsel og medarbejderudvikling i højsædet og har indført en lang række tiltag, der giver os større arbejdsglæde i hverdagen.


Samarbejdspartnere
Som en af Danmarks førende grossistvirksomheder i kølebranchen er vi dybt afhængige af gode forretningsrelationer til vores samarbejdspartnere. Vi arbejder løbende på at optimere samarbejdet med vores leverandører og kunder og etablere ansvarlige samhandelskontrakter, hvor alle krav og forventninger i relation til vores ansvarlighedspolitik er nøje specificeret og afstemt.


Miljø
I vores bestræbelser på at tage mest muligt hensyn til vores miljø arbejder vi målrettet på at reducere den miljømæssige påvirkning som følge af vores forretningsaktiviteter ved at minimere udledningen af CO2. Som grossistvirksomhed har vi imidlertid ikke energikrævende produktionsprocesser, og vores udledning af CO2 stammer primært fra energiforbruget i vores kontorbygninger og på centrallageret i forbindelse med distribution af varer.


Vi arbejder konstant på at videreudvikle vores ansvarlighedspolitik og integrere flere konkrete initiativer i dagligdagen. En god og bæredygtig ansvarlighedspolitik ændrer sig i takt med omgivelserne, og vi ønsker altid at være i tæt kontakt og dialog med vores omverden.