toolsMenuPhone Tlf: +45 86 34 51 11
toolsMenuEmailIcon salg@airconteknik.dk

Privatlivspolitik for Aircon Teknik A/S

Alt om den nye persondataforordning (GDPR)
Dit privatliv er vigtigt at værne om for Aircon Teknik. Vi beskytter og behandler dine persondata i overensstemmelse med EU's persondataforordning (GDPR), der træder i kraft pr. den 25. maj 2018. 

Den ny persondataforordning introducerer en række nye forpligtelser i forbindelse med indsamling og behandling af personoplysninger for stort set alle virksomheder. Mange af disse forpligtelser kræver, at virksomheden indfører nye interne procedurer for løbende at sikre, at virksomheden overholder de persondataretlige regler. 

Denne privatlivspolitik, der omhandler beskyttelse af persondata, har til hensigt at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter din persondata.

Vi ønsker at minimere behandlingen af dine persondata i det omfang, det er muligt og samtidigt skabe gennemsigtighed i forhold til den data, som behandles. Denne politik har ligeledes til formål at oplyse dig om, hvilke af dine persondata, vi behandler, hvordan denne behandling foretages, og hvilke rettigheder, du har som privatperson.

Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan finde kontaktoplysningerne i privatlivspolitikkens sidste afsnit.

Vores privatlivspolitik omfatter anvendelsen af vores webplatform og alle aktiviteter relateret til salg, markedsføring, indkøb, teknisk support samt opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser. Privatlivspolitikken er også gældende for enkeltpersoner, der søger job hos Aircon Teknik. Dine personlige oplysninger vil som udgangspunkt ikke blive brugt til markedsføringsmæssige formål, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil.

Hvornår indsamler vi persondata om dig?
Når du køber eller sælger varer gennem AIRCON TEKNIK.

• Når du interagerer med en medarbejder fra AIRCON TEKNIK, det kan være via e-mail, telefon, brev, sociale medier eller vores hjemmeside.

• Når vi indsamler persondata fra andre kilder, f.eks. tredjeparts dataindsamlere, AIRCON TEKNIK’s markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sociale netværk.

• Vi kan indsamle personoplysninger, hvis de anses for at være af legitim interesse, og hvis denne interesse ikke tilsidesættes af dine interesser i forbindelse med personoplysninger. Før der indsamles data foretager vi en evaluering, der sikrer gensidig interesse mellem dig og AIRCON TEKNIK.

Hvorfor indsamler og anvender vi persondata?
Din persondata indsamles og anvendes således, at vi er i stand til at tilbyde direkte salg, professionel og effektiv support og relevant markedsføring. Vi indsamler desuden også oplysninger om vores leverandører og partnere samt personer, der arbejder (eller søger job) hos AIRCON TEKNIK.


Dine persondata kan blive benyttet til at understøtte følgende:

• At kunne sende dig markedsføringsmateriale, som du har anmodet om. Dette materiale kan indeholde brancherelevant information om vores produkter og services, events, kurser, aktiviteter og kampagner fra AIRCON TEKNIK og vores tilknyttede partneres produkter og services. For at vi kan dele denne viden med dig, er dit samtykke imidlertid påkrævet.

• At kunne sende dig information om varer og tjenester, som du har købt hos AIRCON TEKNIK.

• At foretage direkte salgsaktiviteter i tilfælde, hvor du har tilkendegivet din interesse herfor.

• At kunne tilbyde dig information om indholdet af og detaljer om tid og sted for vores kurser, webinarer eller arrangementer, som du har tilmeldt dig gennem AIRCON TEKNIK.

• At kunne give en effektiv tilbagemelding på "Kontakt mig"-formularer eller andre webformularer, som du har udfyldt på vores hjemmeside.

• At kunne følge op på dine indkommende direkte henvendelser i form af kundesupport, e-mails, SMS, chat eller telefonopkald.

• At kunne opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig som kunde f.eks. ordrebekræftelse, fakturaer, levering, kredit og support.

• At kunne tilbyde dig udvidet garanti på varer, du har købt gennem AIRCON TEKNIK.

• At kunne kontakte dig i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser, hvor vi beder om din mening om vores varer og services for at udvikle kvaliteten af vores samarbejde.

• At kunne behandle din jobansøgning og CV i forbindelse med en søgt stilling hos AIRCON TEKNIK.

Vi indsamler persondata i henhold til lovgivningen
• Indsamling af persondata på baggrund af dit samtykke

Persondata indhentet på baggrund af dit samtykke sker på grundlag af eksplicitte samtykkeerklæringer, som efterfølgende gemmes i vores systemer som dokumentation i forbindelse med det samtykke, som er afgivet.

• Indsamling af persondata på baggrund af indgået kontrakt

Persondata indsamles og benyttes til at gøre AIRCON TEKNIK i stand til at forberede og opfylde vores forpligtigelser i forbindelse med kontrakter og aftaler overfor kunder, samarbejdspartnere og leverandører.

• Indsamling af persondata på baggrund af legitim interesse

Persondata kan anvendes, såfremt dette vurderes som værende af legitim interesse. Dette kræver dog, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder i forbindelse med persondata ikke tilsidesættes af denne interesse. I disse tilfælde foretages en grundig vurdering af, hvorvidt der er gensidige interesse. Dette sker for at sikre retsgrundlaget for indsamlingen af persondata.

Hvilke former for persondata indsamler vi?
AIRCON TEKNIK kan indsamle oplysninger såsom virksomhedsnavn og kontaktinformationer samt dit navn, titel, telefonnummer, e-mailadresse og i særlige tilfælde pasnummer. Vi kan desuden indsamle information på baggrund af personlige henvendelser såsom et fysisk møde, telefonopkald, videoopkald og ved udveksling af dokumenter, SMS, chat og e-mails. På www.airconteknik.dk har vi også mulighed for at indsamle din IP-adresse og måle/analysere din adfærd på vores hjemmeside. 

Såfremt du søger ansættelse hos Aircon Teknik, indsamler vi de persondata, du afgiver i forbindelse med jobsøgningen.

Vi kan, i forbindelse med indgåelsen af kontrakt med enkeltmandsvirksomheder indsamle og behandle entydige identifikatorer og følsomme personoplysninger i form af billedlegitimation og/eller NemID. Dette sker for at sikre gensidig opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser.  

Hvor lang tid er din persondata gemt hos os?
Din persondata bliver opbevaret i det omfang, at det er nødvendigt for at opfylde formålet for, hvorfor dine oplysninger er indsamlet. I den forbindelse gælder information, som gør AIRCON TEKNIK i stand til at besvare forespørgsler, yde support og overholde juridiske krav i forhold til gældende lovgivning.

Din persondata kan derfor opbevares hos AIRCON TEKNIK indtil, du ikke længere ønsker det, eller indtil at vi ikke længere vurdere at de er nødvendige, hvorefter de vil blive slettet på sikker vis. 

Hvordan sikrer vi din persondata?

AIRCON TEKNIK har gennemført præventive tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personlige oplysninger ikke tilintetgøres hændeligt eller ulovligt, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller behandles i strid med lovgivningen.

Vi opbevarer og transmitterer ikke persondata krypteret.  Alle de personlige oplysninger, som vi behandler, er dog beskyttet af en firewall. Vi har yderligere implementeret adgangsstyring i en lang række af vores systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang.

Alle sikkerhedsforanstaltninger vil blive gennemgået løbende i overensstemmelse med den teknologiske og forretningsmæssige udvikling. Derudover er alle vores medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvilket sikrer, at dine oplysninger behandles fortroligt.

Hvilke rettigheder har du i forhold til din persondata

For at skabe transparens omkring behandlingen af dine oplysninger er vi, som dataansvarlige, forpligtet til at oplyse dig om dine rettigheder.

• Ret til indsigt

Du har ret til at bede om at få indsigt i de data, som AIRCON TEKNIK har om dig. Herunder hvilke specifikke data, hvilke typer af persondata og hvilke modtagere af data, der eventuelt måtte være.

• Ret til berigtigelse

Du har ret til at bede AIRCON TEKNIK om at ændre i dine persondata, såfremt de skulle være misvisende eller forældede. Er der unøjagtigheder i den data, som vi har registreret, opfordrer vi dig til at henvende dig til os, således at din data kan blive korrigeret.

• Ret til at blive slettet

Du har ret til, I visse tilfælde, at bede om at få alle eller visse persondata slettet. Såfremt en fortsat behandling af din data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine persondata.

• Ret til at begrænse behandling af data

Du har, til enhver tid, ret til at tilbagekalde et samtykke, som du har givet til AIRCON TEKNIK. Dette kan eksempelvis gælde et samtykke til at modtage markedsføringsmateriale og invitationer til brancheorienterede kurser og events.

• Ret til dataportabilitet

Du har ret til at bede AIRCON TEKNIK om at udlevere dine persondata. og i det omfang det er muligt at overføre oplysningerne direkte til en anden dataansvarlig virksomhed, såfremt behandlingen af disse sker på baggrund af et samtykke eller indgået kontrakt.

• Ret til indsigelse

Du har ret til at bede om, at yderligere behandling af dine data begrænses, såfremt der kan forekomme usikkerhed omkring nøjagtigheden eller behandlingen af dine persondata. Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine persondata, såfremt databehandlingen sker på grundlag af legitim interesse og/eller direkte markedsføring.
 

Skulle du have spørgsmål angående dine rettigheder i forbindelse med persondata, bedes du venligst kontakt os.

Hvem har adgang til dine persondata?

Dine persondata bliver ikke videregivet til tredjepart uden dit entydige samtykke, medmindre dette sker som et nødvendigt led i forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig som kunde.Vi kan overlade dine oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, som behandler dine oplysninger på vegne af AIRCON TEKNIK. I den forbindelse anvender vi

eksterne samarbejdspartnere til eksempelvis teknisk drift af systemer og forbedringer af vores hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder re-targeting.

Disse samarbejdspartnere fungerer som databehandlere, og de kan behandle den information, som vi er dataansvarlige for.

Databehandlerne må ikke bruges denne information til andre formål end at opfylde deres aftale med os, og er underlagt fortrolighed herom. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med databehandlere, der kan behandle persondata på vores vegne.

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google, MailChimp, Facebook og LinkedIn er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA sikres gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU-Persondataforordningens art. 45.

• Google’s certificering kan findes her: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

• Mailchimp’s (The Rocket Science Group LLC) certificering kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

• Facebook’s certificering kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

• Linkedin’s certificering kan findes her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Ændringer i vores privatlivs- og cookiepolitik
Vi forbeholder os ret til løbende at ændre i vores privatlivs- og cookiepolitik, således at denne altid er opdateret. Den senest opdaterede privatlivs- og cookiepolitik vil altid være at finde på vores hjemmeside. Du vil blive underrettet, såfremt vi foretager væsentlige ændringer, som har betydning for, hvordan vi håndterer persondata.

Du er altid velkommen til at kontakte os
Aircon Teknik A/S kan som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, kontaktes på følgende måder:

Aircon Teknik A/S
Johann Gutenbergs Vej 11-13, 8200 Aarhus N, Danmark

Dataansvarlig: Søren Kristensen

Telefon: 86 34 51 11

E-mail: GDPR@beijerref.dk